Cabane

Mindfulness bij kanker

Mindfulness kan behulpzaam zijn als je te horen hebt gekregen dat je kanker hebt. Dat is een periode waarin je leven op z’n kop kan staan en je met een hoop onzekerheid leeft.

Marcella van Gool verzorgt al meer dan 5 jaar mindfulnesstrainingen.
"In de mindfulnesstraining is het iedere keer weer heel bijzonder om mee te maken hoe mensen in de training bewuster worden (van al hun patronen en zorgen en meer) en door aandachtsoefeningen leren meer in het hier en nu te zij. Dat is een houvast in een woelige periode. Uiteindelijke worden mensen vrijer en minder meegenomen door eigen (begrijpelijke) zorgen en angsten en onrust".

Begeleiding:

Marcella van Gool heeft een praktijk voor training, therapie en begeleiding http://www.begeleidinginaandacht.nl

Boekentip:

Mindfulness bij kanker van Ida Linse en Marijke Bruining
www.mindfulnessbijkanker.nl
www.boompsychologie.nl